หน้าหลัก :ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

   

   

  1.ผู้จัดการฝ่ายผลิต PU โฟม   (สถานที่ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

      คุณสมบัติ      

  •  เพศ : ชาย
  •  อายุ 28 ปีขึ้นไป  
  • มีประสบการณ์ 5 ปี
  •  ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  •   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

         

  2. Sales Project ฝ่ายขายโครงการ  (สถานที่ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

  •    คุณสมบัติ    
   •  เพศ : ชาย/หญิง
   •  อายุ 23 ปีขึ้นไป 
   •  ระดับการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี  
   •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามที่ตกลง)

   

  3.Sales support  (สถานที่ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

      คุณสมบัติ    

  •  เพศ : ชาย/หญิง
  •  อายุ 23 ปีขึ้นไป 
  •  ระดับการศึกษา : ปวช - ปวส. หรือ ปริญญาตรี  
  •  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

   

  4.IT Support  (สถานที่ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

  • IT Support ภายในองค์กร 100 User
  • รับผิดชอบการดูแลระบบ Network ภายในและระหว่างบริษัท
  • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ IT ขององค์กร เช่น Email/Internet
  • ดูแลซ่อมแซม และแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer/PC/Notebook/Scanner
  • ดูแลแก้ระบบ Network ภายในองค์กรเช่น WIFI/Lan
  • แก้ไขรายงาน ERP ของบริษัท โดยภาษา C#
  • ดูแล SQL Server ของบริษัท

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้าน IT Support 6 เดือนหรือ 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถดูแลเว็บไซต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถดูแลฐานข้อมูล (MS SQL Server) ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเขียนภาษา C# ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขับรถได้ (บริษัทจัดหารถให้กรณีเดินทางไปต่างสาขา)
  • สามารถเดินทางระหว่างสาขาบริษัทได้ (จ.ชลบุรี)

   

   

  สวัสดิการเพิ่มเติม :

  •  ชุดยูนิฟอร์มปีละ 2 ชุด
  •  ฟรีอาหารกลางวัน (พานทอง)
  •  ประกันสังคม
  •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์

   ติดต่อฝ่ายบุคคล  038-740371-4 ต่อ 2  คุณนวิยา